تنهایی

بگذار تنها باشم تنها بنویسم تنها بخوانم حتی این در نیمه گشوده را ببند که بار سنگین تنهایی را دوست­ تر دارم تا ازدحام تو در توی رنگارنگ دلهای پیچیده ­ی شما را جویای راه خود خواهم بود که توان شنیدن حقیقتی عریان را ندارید معنا را در هزار لایه­ ی استعاره های زرورق دار می­ خواهید نه سادگی محض. ۹۸/۵/۲۱

مشاهده مطلب

فوتر سایت

error: Content is protected !!