ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

یکی از آرزوهای همیشگی زندگی ­ام، انجام کاری ماندگار و اثربخش بوده است، کاری که بتوان به واسطه ­ی آن خدمتی هرچند مختصر اما ارزشمند نسبت به این سرزمین انجام دهم؛ وجود معنایی درست و روان از شعر بزرگان این مرز و بوم یکی از موضوعاتی است که کمبود آن در فضای مجازی به شدت احساس می­ شود، لذا برآن شدم “تا به همت بَرکَنم این کوه قاف”.

دوست عزیز، تنها خود ما می­ توانیم این فرهنگ را پاس بداریم و بدان ارج نهیم؛ ما با کوشش جهت ارایه معنی درست و روان، شما نیز با حمایت­ های خویش.

اما چگونه می­ توانید حمایت کنید؟

با بیان انتقادات، ارائه پیشنهادات و همچنین با اظهار نظر کردن و اشتراک گذاری مطالب سایت با دیگران.

و چنانچه مایل هستید با هر مبلغ مالی که دوست دارید.

فوتر سایت

error: Content is protected !!