خستگی و کار

مرا نگه دار

از دست این فلسفه های سر به هوا

مرا نگه دار

بگذار زمین را ببویم

زندگی را از سر گیرم

و رنج ودرد آدمی را را ببینم

مگر کاستن از رنج و درد آدمی

کم از عروج بر فلک سروری است

بگذار

لذت شگرف روحی عظیم را

در مقام پینه های دست بیابم

در مقام خستگی و کار

لابلای خاک و آهن

نه در احوالی عارفانه

در عزلتی گیج و موهوم

در پستویی بسته در!

۹۹/۱/۲۷

Summary
Article Name
خستگی و کار
Description
شعر در مورد کارگر
Author Name
Publisher Name
علی عباسعلیزاده (علی علیزاده)

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت