روزی دوباره

روزی تو را خواهم دید

روزی که هرگز دور نیست

با همین چشمان نزدیک بین و معیوب

روزی دور از دلهره و آشوب

در دلم جوانه ای خواهد زد

که خورشید دار و ندارش را بر او بیفشاند

و دریا

به آبیاری اش سبو سبو بکوشد

روزی دوباره تو را خواهم دید

با انبوهی از فرشتگان

بال در بال

و سراسر نور

آمده ­ای نه به آزمون

آمده­ ای که بمانی

که بخوانی

شادمانه

با ساز و ترانه

جاودانه.

۹۸/۴/۲۵

Summary
Article Name
روزی دوباره خواهی آمد
Description
روزی دوباره خواهی آمد
Author Name
Publisher Name
علی عباسعلیزاده (علی علیزاده)

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت