کنارم نشستی

به گرمی کنارم نشستی و
آفتاب را نشانم دادی
پرواز را
دل به آسمان دادی و
پرنده بودن را آفریدی
گل را به خود آراستی
و زیبایی را دوچندان خواستی
قطره قطره باران شدی
و از آسمان تراویدی
اما من این میان
جدا از آفتاب و پرنده و باران
خیره به تو
که به آوازت بخوانم
به چشم نشانت کنم و
به دیدارت بنشینم.

۹۸/۱۰/۱۰

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت