آشتی

شعر آشتی

اگر آشتی بوس و کنار است

بیا آشتی کنیم

اگر آشتی، بشارت شادی است

بیا آشتی کنیم

بیا شبانروز بغل را

پر از آشتی کنیم

بیا تا روز قیامت

تا خود نفخه صور

صلح را پلی سازیم

بر هر چه ماجرا

رستاخیزی به پا کنیم

سرشار از بوسه

بوسه­‌ی دیدار

بوسه­‌ی رسیدن.

علیزاده

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت