ترجمه و متن اصلی شعرپرنده آبی اثر چارلز بوکوفسکی

پرنده آبی

There’s a bluebird in my heart that
wants to get out

but I’m too tough for him
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.

There’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pour whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he’s
in there

There’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him
I say
stay down, do you want to mess
?me up
You want to screw up the
?works
You want to blow my book sales in
?Europe

There’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep
I say, I know that you’re there
so don’t be
.sad

Then I put him back
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
?you

چارلز بوکوفسکی

پرنده آبی

پرنده‌ای آبی در قلب من است
که می‌خواهد پر بکشد
اما من سرسختم درمقابلش
گویمش همانجا بمان
نمی‌گذارم هیچ‌کس تو را ببیند
پرنده‌ای آبی در قلب من است
که می‌خواهد بیرون بزند
اما من روی او شراب می‌ریزم
و دود سیگار
و روسپیان
و مشروب‌فروشان
و کارکنان داروخانه
هیچ‌گاه نخواهند فهمید که او آنجاست
پرنده‌ای آبی در قلب من است
که می‌خواهد پر بکشد
اما من سرسختم در مقابلش
گویمش آرام گیر
می‌خواهی خرابم کنی؟
می‌خواهی کار و زندگی‌ام را
و فروش کتاب‌هایم را در اروپا
خراب کنی؟
پرنده‌ای آبی در قلب من است
که می‌خواهد پر کشد
اما من زرنگ‌ترم
فقط می‌گذارم گاهی شب‌ها بیرون آید
شب‌ها
وقتی همه به خواب رفته‌اند
به او می‌گویم: می‌دانم که تو در قلب منی
پس اینقدر غمگین نباش
بعد او را می‌گذارم سر جایش
اندکی می‌خواند
چرا که هنوز کمی زنده است
و اینگونه باهم به خواب می‌رویم
با رازی که بین خودمان می‌ماند
رازی آنقدر زیبا
که می‌تواند مردی را به گریه اندازد
اما من گریه نمی‌کنم
تو چطور ؟!

1 دیدگاه روشن ترجمه و متن اصلی شعرپرنده آبی اثر چارلز بوکوفسکی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت