شعر زیبا از حافظ

شعر از حافظ

شعری زیبا از حافظ برایمان بخوان.

هر از گاهی چه در کلاس درس و چه در جایی دیگر، دانشجویی یا کسی پیدا می‌­شود و می‌گوید شعر زیبایی از حافظ برایم بخوان یا بنویس، بنده هم قاعدتا تا جایی که حافظه‌ام یاری کند شعری از حافظ متناسب حال آن عزیز فرایاد می‌آورم و می‌خوانم، یا به یادگار می‌نویسم؛ باشد که حال و هوایی عوض شود و وقتش خوش گردد؛ اما حقیقت مطلب این است که بسیاری از شعرهای شاعران زیبا و دلنشین هستند اما جدا از درک معنای کامل آنها و آشنایی با آرایه‌های ادبی موجود در آن که مطمئنا در درک جنبه‌های زیباشناسانه شعرها کمک می‌کند، سهم عمده‌ای از دلنشین بودن و زیبا بودن شعر از حافظ و  سعدی و…بستگی به حال و هوای روحی شما دارد؛ بگذارید کمی پر حرفی کنم و مثالی بزنم : اگر از نظر شرایط روحی وضعیتی مناسبی نداشته باشید و کسی پیدا شود و این شعر و یا این غزل زیبا از حافظ را برای شما بخواند:

یوسف گم‌‌گشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احـزان شـود روزی گلستان غم مخور
ای دل غم‌دیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

بی‌­شک حال و هوای شما عوض خواهد شد و غرق در امید و روشنایی خواهید شد و یا در مثال دیگر فرض کنید، در مرحله تصمیم‌گیری هستید و دو دل و مردد در انجام کاری و کسی از راه می‌­رسد زمزمه‌کنان در گوش شما می‌خواند:

در خــرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
جهدی کن و سر حلقه‌ی رندان جهان باش

گویی انرژی و جانی دوباره در شما می‌دمد و در انجام عزم خود راسخ و مصمم خواهید شد؛ آری همانگونه که گفته شد درخواست خواندن شعر زیبا از حافظ، قسمت عمده‌ای بستگی به حال و هوای درونی شما دارد؛ اما با این وجود کوشش خواهم کرد شعرها و بیت‌‌هایی از حافظ که در خلوت خود زمزمه می‌کنم با شما نیز به اشتراک بگذارم، امید که مورد قبول واقع شود.

بـر در شـاهم گدایـی نکتـه‌‌ای در کـار کرد
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود

***

رشـتـه تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
دستم انـدر دامـن ساقـی سیمین ساق بود

***

غـبـار غـم بـرود حـال خوش شود حافظ
تـو آب دیــده از ایـن رهـگذر دریـغ مدار
***
روزگـاریـست کـه دل چهـره مقصود ندید
ســاقـیــا آن قــدح آیــنــه کــردار بـیار

1 دیدگاه روشن شعر زیبا از حافظ

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت